Profil

Aktuálně


1.4.2016 — Dne 1.4.2016 byla založena nová advokátní kancelář Poláček Tryznová & Prudlová. Nově nás najdete na www.akptp.cz (stránky jsou ve výstavbě, za což se omlouváme. Kontakty zůstávají i nadále funkční.
5.2.2016 — Česká advokátní komora byla dne 5.2.2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb ( na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz.
1.5.2015 — Přestěhovali jsme se na adresu Zlatnická 1127/4, 110 00 Praha 1 - Petrská čtvrť.
20.11.2014 —Mgr. Jan Poláček se ke dni 17.11.2014 stal členem Unie obhájců ČR.

Advokátní kancelář Mgr. Jana Poláčka nabízí právní služby klientům na vysoké profesionální úrovni. Prioritou je poskytnout klientům včasnou, vhodnou a efektivní pomoc při řešení nesnadných situací ze všech oblastí práva.

Kancelář poskytuje právní služby primárně z oblasti občanského, rodinného a trestního práva. V rámci občanského a rodinného práva připravujeme veškerou smluvní dokumentaci, ve sporné i nesporné agendě pak zajišťujeme zastoupení fyzických i právnických osob ve všech věcech před soudy i správními orgány České republiky. V oblasti trestního práva se soustředíme na účinnou obhajobu ve všech stádiích trestního řízení.

V odvětví obchodního práva kancelář zpracovává pro malé a střední podnikatele smluvní i korporátní dokumentaci, přičemž spolupracuje s celou řadou renomovaných advokátních kanceláří, daňových poradců atd. V oblasti obchodního práva, práva společností, občanského práva a mezinárodního práva soukromého spolupracuje především s advokátkou Mgr. Hanou Tryznovou (www.aktryznova.cz) a Mgr. Veronikou Prudlovou (www.akprudlova.cz) Právní služby poskytujeme rovněž v anglickém a francouzském jazyce.

Mgr. Jan Poláček absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. V rámci své koncipientské praxe se věnoval generální praxi s důrazem na obhajobu v trestním řízení v renomovaných advokátních kancelářích pod vedením školitelů JUDr. Prokopa Beneše a JUDr. Petra Topinky.

Mgr. Jan Poláček je advokátem zapsaným v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod evidenčním číslem 14237.